Η Ειδοποίηση Flash είναι ένα μεγάλο σχέδιο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας όταν ο κραδασμός και ο ήχος κουδουνίσματος αδυνατούν να προσελκύσουν την προσοχή σας, επιτρέποντάς σας να χάσετε μια επείγουσα κλήση ή κείμενο στο Samsung Galaxy Σημείωση 8. Όταν η Ειδοποίηση Flash είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας θα αναβοσβήνει όταν έχετε ειδοποιήσεις ή όταν ηχητικά σήματα συναγερμού.

Η ρύθμιση ειδοποιήσεων flash για κείμενα και κλήσεις είναι εύκολη για το Samsung Galaxy Note 8. Σε αυτήν την ανάρτηση, θα σας διδάξουμε πώς να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση φλας Galaxy Note 8 που αναβοσβήνει στην κορυφή του smartphone.

Πώς να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση Flash

Η ενεργοποίηση της ειδοποίησης φλας θα ανάψει το Samsung Galaxy Note 8, το οποίο υποδεικνύει ότι έχετε ειδοποίηση. Δείτε πώς μπορείτε να το ενεργοποιήσετε.

  1. Αγγίξτε το "Ρυθμίσεις" Μόλις μπείτε στο μενού ρυθμίσεων, πατήστε "Προσβασιμότητα". Αγγίξτε την επιλογή "Ακρόαση" και, τέλος, "Ειδοποιήσεις Flash". Ενεργοποιήστε τις δύο ή μία από τις επιλογές για τη φωτεινή ένδειξη της κάμερας και την οθόνη

Έχετε υπόψη ότι η οθόνη του τηλεφώνου θα αναβοσβήνει μαζί με το LED της κάμεράς σας καθώς ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία και μπορεί να αποστραγγίσει την μπαταρία σας ή να την χρησιμοποιήσει γρηγορότερα από το συνηθισμένο. Δοκιμάστε αυτή τη λειτουργία και δείτε εάν λειτουργεί πολύ καλά για την καθημερινή σας χρήση.